Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • 4 września 2017 r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych
 • 04.09.2017 r. – 22.12.2017 r. – I semestr
 • Do 19 grudnia 2017 r. – poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji śródrocznej
 • Do 22 grudnia 2017 r. – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach śródrocznych
 • 23.12.2017 r. – 01.01.2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 02.01.2018 r. – 22.06.2018 r. – II semestr
 • 12.02.2018 – 25.02.2018 r. – ferie zimowe
 • 29.03.2018 – 03.04.2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • Do 05 czerwca 2017 r. – poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
 • Do 12 czerwca 2017 r. – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach na koniec roku szkolnego 2016/2017
 • 23.06 – 31.08.2018 r. – ferie letnie

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 • 21 września 2017 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I z nauczycielami
 • 26 października 2017 r. – wywiadówka
 • 19 grudnia 2017 r. – wywiadówka
 • 06 marca 2018 r. – wywiadówka
 • 18 kwietnia 2018 r. – wywiadówka

Zaplanowane dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

 • 11 stycznia 2018 r.
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 02 maja 2018 r.
 • 04 maja 2018 r.
 • 07 maja 2018 r.
 • 08 maja 2018 r.
 • 18 maja 2018 r.
 • 01 czerwca 2018 r.
 • 19 czerwca 2018 r.

Rozkład zajęć lekcyjnych

 1. 805 – 850
 2. 900 – 945
 3. 955 – 1040
 4. 1055 – 1140
 5. 1150 – 1235
 6. 1245 – 1330
 7. 1345 – 1430
 8. 1435 – 1520
 9. 1525 – 1610
 10. 1615 – 1700
 11. 1705 – 1750
 12. 1755 – 1840

 

Share This