Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Projekty współfinansowane przez UE

 

Projekt „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

ZAŁĄCZNIKI I DOKUMENTY DO POBRANIA :

 

 


Share This