Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim posiada następujące kierunki kształcenia w zawodach:

– technik elektryk
– technik mechanik
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik kelner
– technik handlowiec
– technik ekonomista
– technik logistyk
– technik technologii drewna
– technik budownictwa
– technik hotelarstwa
– technik mechatronik                    
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

       

Nauka w technikum trwa 4 lata. W klasie pierwszej realizowane są zagadnienia kształcenia ogólnego, jest to kontynuacja materiału z gimnazjum. Dodatkowo wprowadzane są zagadnienia kształcenia zawodowego. W klasie drugiej uczniowie wybierają przedmioty, które będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Uczniowie w technikum odbywają praktykę w zakładach przemysłowych. Uczniowie technikum żywienia oraz hotelarze mają możliwość odbywania praktyk za granicą – w Anglii i w Niemczech .
Nasza szkoła podpisała porozumienia o współpracy oraz umowy patronackie z przedsiębiorcami z naszego województwa. Celem porozumienia jest stworzenie uczniom warunków do zastosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce. Dzięki zajęciom w zakładach pracy uczniowie będą pogłębiać umiejętności zawodowe, a najlepsi z nich otrzymają stypendia. W trakcie nauki młodzież zdobywa kolejne kwalifikacje w zależności od zawodu.
Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej kończy się maturą i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

   

Share This