Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

13 i 15 stycznia 2020 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj., zajmującymi się problemami nieletnich. Podczas spotkania poruszono problemy przemocy, w tym cyberprzemocy, demoralizacji, czynów karalnych, rozmawiano także o odpowiedzialności karnej. Ponieważ zbliżają się ferie zimowe, omówiono temat bezpiecznego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Share This