Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Informujemy, że od dnia 25 marca 2020r. , zgodnie z rozporządzeniem MEN, szkoła pracuje w trybie zdalnego nauczania. Informacje dla uczniów dotyczące nauki za pomocą mediów elektronicznych publikowane są w dzienniku elektronicznym Librus. Pytania w tej kwestii prosimy kierować do nauczycieli wychowawców również za pośrednictwem e-dziennika.

Share This