Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim kształci w zawodach:

– sprzedawca
– kucharz
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– fryzjer
– mechanik pojazdów samochodowych
– inne zawody realizowane w klasach wielozawodowych (np.: drukarz, cukiernik, piekarz, stolarz, mechanik, elektryk, fryzjer ).

       W Zasadniczej Szkole Zawodowej nauka trwa 3 lata. W klasie pierwszej realizowane są zagadnienia podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz część przedmiotów zawodowych. W kolejnych latach uczniowie realizują oprócz podstawowych przedmiotów takich jak język polski, matematyka, język obcy, w większości przedmioty zawodowe z zakresu kształcenia teoretycznego i praktycznego.
Dzięki porozumieniu z zakładami przemysłowymi, uczniowie odbywają praktyki w prestiżowych zakładach pracy w powiecie. Daje im to możliwość lepszego przygotowania do oczekiwań  współczesnego rynku pracy oraz powiązania wyuczonej teorii z praktyką. Najlepsi będą wynagradzani ufundowanymi przez pracodawcę stypendiami.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe.

   

  

Share This