Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"
Nauka w 2-letniej branżowej szkole II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

           Utworzenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego bez przerywania nauki.

 

 

Share This