Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 i  nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim kształci w zawodach:

  • – sprzedawca
  • – kucharz
  • – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • – fryzjer
  • – mechanik pojazdów samochodowych
  • – magazynier-logistyk.

       Inne zawody realizowane w klasach wielozawodowych to np. drukarz, cukiernik, piekarz, stolarz, elektryk, murarz .

          W szkole branżowej I stopnia nauka trwa 3 lata. W klasie pierwszej realizowane są zagadnienia podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz część przedmiotów zawodowych. W kolejnych latach uczniowie realizują oprócz podstawowych przedmiotów takich, jak język polski, matematyka, język obcy w większości przedmioty zawodowe z zakresu kształcenia teoretycznego i praktycznego.
Dzięki porozumieniu z zakładami przemysłowymi uczniowie odbywają praktyki w prestiżowych zakładach pracy w powiecie. Daje im to możliwość lepszego przygotowania do oczekiwań  współczesnego rynku pracy oraz powiązania wyuczonej teorii z praktyką. Najlepsi będą wynagradzani stypendiami  ufundowanymi przez pracodawcę .

         W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe i mają możliwość poszerzania swoich wiadomości oraz zdobywania nowych umiejętności na kursach kwalifikacyjnych, np. operatora wózków widłowych, spawacza, prawa jazdy, barmańskim, baristycznym, carvingu.

        Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwia uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, która skończy się egzaminem dojrzałości.

Branżowa szkoła I stopnia

  NOWY KIERUNEK OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023   Branżowa szkoła I stopnia