Zasady przeprowadzania egzaminów

Polecamy wszystkim uczniom  korzystanie z zasobów strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdują się tam między innymi:

  • informatory zawierające wszelkie informacje na temat wszystkich typów egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zawodów

  • przykładowe arkusze z rozwiązaniami

  • przykładowe zadania do egzaminu ustnego z języka polskiego z opracowaniami

  • kursy do egzaminów ustnych z języków obcych

oraz wiele innych materiałów niezbędnych do tego, by egzaminy zakończyły się sukcesem. Dostęp do strony jest bezpłatny i nie wymaga logowania się. Otwórz stronę:

www.cke.gov.pl