Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Zasady przeprowadzania egzaminów

Polecamy wszystkim uczniom  korzystanie z zasobów strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdują się tam między innymi:

  • informatory zawierające wszelkie informacje na temat wszystkich typów egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zawodów
  • przykładowe arkusze z rozwiązaniami
  • przykładowe zadania do egzaminu ustnego z języka polskiego z opracowaniami
  • kursy do egzaminów ustnych z języków obcych

oraz wiele innych materiałów niezbędnych do tego, by egzaminy zakończyły się sukcesem. Dostęp do strony jest bezpłatny i nie wymaga logowania się. Otwórz stronę:

www.cke.gov.pl