Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. (czwartek) – rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 9.00

23.12.2022–01.01.2023 r. – zimowa przerwa świąteczna

30.01-12.02.2023 r. –  ferie zimowe

06-11.04.2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:

28.04.2023 r. dla maturzystów, dla pozostałych klas 23.06.2023 r.


SPOTKANIA Z RODZICAMI

godz. 16.00

14.09.2022 r. – środa                                    23.02.2023 r. – czwartek

20.10.2022 r. – czwartek                            18.04.2023 r. – wtorek

13.12.2022 r. – wtorek                                   30.05.2023 r. – wtorek


KONSULTACJE NAUCZYCIELI, II semestr – harmonogram


Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

część ustna: od 10.05 do 23.05.2023 r.

część pisemna: od 4.05 do 23.05.2023 r.

termin dodatkowy: 1-19.06.2023 r.

termin poprawkowy: 22.08.2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowa formuła:

SESJA: STYCZEŃ – LUTY (część pisemna, część praktyczna):

Formuła 2017 – 10-21.01.2023 r.

Formuła 2019 – 9-21.01.2023 r.

SESJA: CZERWIEC – LIPIEC (część pisemna, część praktyczna):

Formuła 2017 i 2019 – 1-18.06.2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23.06.2023 r.

24.06. – 31. 08. 2023 r. – ferie letnie


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

liceum, technikum:

31.10.2022 r. – poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych

10.01.2023 r. (wtorek) – egzaminy zawodowe

2.05.2023 r. (wtorek)

4, 5, 8.05.2023 r. (czwartek, piątek, poniedziałek) – matura pisemna

2.06.2023 r. (piątek) – egzaminy zawodowe

9.06.2023 r.  – piątek po Bożym Ciele

19.05.2023 r. (piątek) – Dzień Otwarty dla ósmoklasistów

szkoła branżowa:

31.10.2022 r. – poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych

2.05.2023 r. (wtorek)

4, 5, 8.05.2023 r. (czwartek, piątek, poniedziałek) – matura pisemna

2.06.2023 r. (piątek) – egzaminy zawodowe

9.06.2023 r.  – piątek po Bożym Ciele

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy:

2.05.2023 r. (wtorek)

4, 5.05.2023 r. (czwartek, piątek) – matura pisemna

9.06.2023 r.  – piątek po Bożym Ciele


PSYCHOLOG SZKOLNY – MAŁGORZATA CZERWIŃSKA

GODZINY PRACY:

poniedziałek – 14.00 – 18.00      wtorek – 7.30 – 13.00

środa – 14.00 – 18.00       czwartek – 7.30 – 13.00

piątek – 7.30 – 11.30

___________________________________________

Rozkład zajęć lekcyjnych

1. 8.05 – 8.50

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.55 – 11.40

5. 11.50 – 12.35

6. 12.45 – 13.30

7. 13.40 – 14.25

8. 14.35 – 15.20

9. 15.25 – 16.10

10. 16.15 – 17.00

11. 17.05 – 17.50