Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

HARMONOGRAMY


Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023-31.12.2023 r.
Ferie zimowe – 12-25.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna –  28.03-02.04.2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach  programowo najwyższych:
dla maturzystów – 26.04.2024 r.
dla uczniów pozostałych klas – 21.06.2024 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

godz. 16.00

19 września 2023 r. – wtorek

                   24 października 2023 r. – wtorek

5 grudnia 2023 r. – wtorek

12 marca 2024 r. – wtorek

28 maja 2024 r. – wtorek


Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
Część ustna –  od 11.05 do 16.05 oraz od 20.05 do 25.05.2024 r.
Część pisemna – od 7.05 do 24.05.2024 r. (7,8,9 maja – wtorek, środa, czwartek –  dni wolne od zajęć lekcyjnych)
Termin dodatkowy – 03-17.06.2024 r.
Termin poprawkowy – 20.08 – egzamin pisemny, 21.08.2024 r. – egzamin ustny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja : styczeń–luty, część pisemna, część praktyczna:

Formuła 2017 – 10-21.01.2024 r.

Formuła 2019 – 9-21.01.2024 r.

Sesja: czerwiec-lipiec, część pisemna, część praktyczna:

Formuła 2017 i 2019 – 1-18.06.2024 r.


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

liceum, technikum, szkoła branżowa:

10.01, 4.06.2024 r. – egzaminy zawodowe
21.03.2024 r. – festyn na 1. dzień wiosny
19.04.2024 r.  – dzień otwarty
2.05.2024 r. (czwartek),  6.05.2024 r. (poniedziałek)
7,8,9.05.2024 r. – matura pisemna
31.05.2024 r. – piątek po Bożym Ciele

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy:
2.05.2024 r. (czwartek),  6.05.2024 r. (poniedziałek)
31.05.2024 r. – piątek po Bożym Ciele
19.04.2024 r.  – dzień otwarty


PSYCHOLOG SZKOLNY – MAŁGORZATA CZERWIŃSKA

GODZINY KONSULTACJI:

poniedziałek – g. 14.00-18.00, wtorek – g. 7.30 – 13.00, środa – g. 14.00 – 18.00, czwartek – g. 7.30 – 13.00, piątek, g. 7.30 – 11.30


Rozkład zajęć lekcyjnych

1. 8.05 – 8.50

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.55 – 11.40

5. 11.50 – 12.35

6. 12.45 – 13.30

7. 13.40 – 14.25

8. 14.35 – 15.20

9. 15.25 – 16.10

10. 16.15 – 17.00

11. 17.05 – 17.50