Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 9.00 – klasy I i II oraz uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy, godz. 10.00 – klasy III i IV

23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

17 stycznia – 30 stycznia 2022 r. –  ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:

29 kwietnia 2022 r. dla maturzystów, dla pozostałych klas 24 czerwca 2022 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

4 – 23 maja 2022 r.

termin dodatkowy: 1 – 15 czerwca 2022 r.

termin poprawkowy: 23 sierpnia 2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowa formuła:

SESJA: STYCZEŃ – LUTY (część pisemna, część praktyczna) 11 stycznia 2022 r.

SESJA: CZERWIEC – LIPIEC (część pisemna, część praktyczna) 21 czerwca  2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

14 października 2021 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

12 listopada 2021 r. – piątek po Dniu Niepodległości

7 stycznia 2022 r. – piątek po święcie Trzech Króli

11 stycznia 2022 r. – egzamin zawodowy

2 maja 2022 r. – poniedziałek po Święcie Pracy

4, 5, 6 maja 2022 r. – matura pisemna

20 lub 27 maja 2022 r. – Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych

17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele

21 czerwca 2022 r. – egzamin zawodowy

SPOTKANIA Z RODZICAMI

godz. 16.00

9 września 2021 r. 

20 października 2021 r.

14 grudnia 2021 r.

23 lutego 2022 r.

12 kwietnia 2022 r.

30 maja 2022 r.


PSYCHOLOG SZKOLNY – MAŁGORZATA CZERWIŃSKA

Osoby zainteresowane kontaktem z p. psycholog prosimy o wiadomości poprzez Librus lub adres: psycholog.hubal@gmail.com

_______________________________________________

Rozkład zajęć lekcyjnych

1. 8.05 – 8.50

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.55 – 11.40

5. 11.50 – 12.35

6. 12.45 – 13.30

7. 13.40 – 14.25

8. 14.35 – 15.20

9. 15.25 – 16.10

10. 16.15 – 17.00

11. 17.05 – 17.50