MATURA 2021 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

CZĘŚĆ USTNA:  7 – 20 maja 2021 r., CZĘŚĆ PISEMNA:  4 – 21 maja 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w„Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 CZYTAJ TUTAJ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku CZYTAJ TUTAJ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku        CZYTAJ TUTAJ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 CZYTAJ TUTAJ


POLECAMY STRONĘ Z DOSTĘPEM DO ARKUSZY MATURALNYCH

https://arkusze.pl