Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

MATURA 2021 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
CZĘŚĆ USTNA:  7 – 20 maja 2021 r., CZĘŚĆ PISEMNA:  4 – 21 maja 2021 r.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku CZYTAJ TUTAJ
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku        CZYTAJ TUTAJ
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 CZYTAJ TUTAJ

MATURA 2020 r.

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO 8 września (wtorek), godz. 14.00

do 30 września 2020 r. – ogłaszanie wyników egzaminu maturalnego, wydanie zdającym świadectw i informacji o wynikach

Część ustna egzaminu maturalnego w 2020 r. nie jest przeprowadzana.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZANYCH W 2020 r.  CZYTAJ TUTAJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 r.  CZYTAJ TUTAJ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W OKRESIE COVID-19 CZYTAJ TUTAJ
OŚWIADCZENIE DLA ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU MATURALNEGO  POBIERZ

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 czytaj tutaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku czytaj tutaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020 czytaj tutaj


POLECAMY STRONĘ Z DOSTĘPEM DO ARKUSZY MATURALNYCH

https://arkusze.pl

 

Share This