Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Matura

POLECAMY STRONĘ Z DOSTĘPEM DO ARKUSZY MATURALNYCH

https://arkusze.pl


MATURA 2020 r.

EGZAMIN PISEMNY – od 04.05 do 21.05.2020 r.

EGZAMIN USTNY – od 07.05 do 22.05.2020 r. – język polski, od 04.05 do 22.05.2020 r. – język obcy nowożytny


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku czytaj tutaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 czytaj tutaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku czytaj tutaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020 czytaj tutaj


 

 

Share This