Matura w 2023 r.


DLA UCZNIÓW LICEUM I TECHNIKUM PO GIMNAZJUM

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2015

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.


DLA UCZNIÓW LICEUM I TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2023


Aneks 2. do
Komunikatu dyrektora CKE z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 202z 1 marca 2023 r. tutaj

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.


MATURA ’ 2023:

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024

Aneks 1 do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024
 

INFORMATORY, ARKUSZE, MATERIAŁY DODATKOWE – ZNAJDZIESZ TUTAJ


 

POLECAMY STRONĘ Z DOSTĘPEM DO ARKUSZY MATURALNYCH

https://arkusze.pl