Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

MATURA 2020 r.

EGZAMIN PISEMNY – od 08.06 do 29.06.2020 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZANYCH W 2020 r.  CZYTAJ TUTAJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 r.  CZYTAJ TUTAJ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W OKRESIE COVID-19 CZYTAJ TUTAJ
OŚWIADCZENIE DLA ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU MATURALNEGO W CZERWCU 2020 r. POBIERZ

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 czytaj tutaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku czytaj tutaj

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020 czytaj tutaj


POLECAMY STRONĘ Z DOSTĘPEM DO ARKUSZY MATURALNYCH

https://arkusze.pl

Share This