Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 – PROFIL OGÓLNY

     Uczeń liceum o profilu ogólnym  w trakcie 4 lat nauki po szkole podstawowej  będzie realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Uczniowie takiego liceum mogą swobodnie wybierać przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.

    Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką, posiada pracownie informatyczne oraz nowoczesne sale przedmiotowe. Można brać udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych lub rozwijających zainteresowania. Proponujemy dodatkowe atrakcyjne zajęcia sportowe na siłowni oraz w Otwartej Strefie Aktywności (na świeżym powietrzu). Zachęcamy uczniów do brania udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 –  PROFIL MUNDUROWY

W trakcie 3 lat nauki (po gimnazjum) lub 4 lat nauki (po szkole podstawowej) są tu realizowane następujące zagadnienia:

– szkolenie strzeleckie
– szkolenie chemiczne
– szkolenie taktyczne
– terenoznawstwo
– podstawy ratownictwa medycznego
– musztra
– edukacja wojskowa
– regulaminy.

Ponadto:
– obozy szkoleniowo ? kondycyjne

– sztuki walki/samoobrona

– survival

– zajęcia sportowe.

      Podczas zajęć fakultatywnych uczniowie zapoznają się ze specyfiką służby mundurowej – wojska, straży i policji. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatów np. możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy. W ramach porozumienia z jednostką wojskową uczniowie uczestniczą w szkoleniach teoretycznych i praktycznych na terenie jednostki oraz biorą udział w uroczystościach państwowych.
Młodzież realizuje przedmioty objęte podstawą programową kształcenia ogólnego oraz język angielski, wiedzę o społeczeństwie lub historię w zakresie rozszerzonym.
W klasie o profilu mundurowym obowiązuje mundur określony regulaminem wewnętrznym.

          Nauka w klasie o profilu mundurowym ma na celu:
– pogłębienie zagadnienia bezpiecznego życia w różnych jego aspektach
– podniesienie efektywności działań zmierzających do przygotowania absolwentów klas mundurowych do pracy w służbach mundurowych lub do studiowania na uczelniach ?resortowych?
– przygotowanie do studiowania na dowolnie wybranym kierunku.