Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

      Zadaniem szkoły jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Lekcje prowadzą wykwalifikowani oligofrenopedagodzy.

     OFERUJEMY : zajęcia kulinarne, sportowe i taneczne, rewalidacyjne i logopedyczne, naukę ogrodnictwa i rękodzieła, imprezy integracyjne, wycieczki i turnusy rehabilitacyjne .

KRONIKA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OTWÓRZ