Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 –  PROFIL WOJSKOWY

W trakcie 3 lat nauki są realizowane następujące zagadnienia:

– szkolenie strzeleckie
– szkolenie chemiczne
– szkolenie taktyczne
– terenoznawstwo
– podstawy ratownictwa medycznego
– musztra
– specyfika służby mundurowej
– regulaminy.

Ponadto:
– pływanie
– obozy szkoleniowo – kondycyjne
– sztuki walki/samoobrona
– survival.
Podczas zajęć fakultatywnych uczniowie zapoznają się ze specyfiką służby mundurowej – wojska, straży i policji. Dodatkowym atutem jest uzyskanie certyfikatów np. patentu strzeleckiego, karty pływackiej, czy możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy.
Młodzież realizuje przedmioty objęte podstawą programową kształcenia ogólnego oraz język angielski, wiedzę o społeczeństwie i w-f w zakresie rozszerzonym.
W klasie o profilu mundurowym obowiązuje mundur określony regulaminem wewnętrznym.

Nauka w klasie o profilu mundurowym ma na celu:
– pogłębienie zagadnienia bezpiecznego życia w różnych jego aspektach
– podniesienie efektywności działań zmierzających do przygotowania absolwentów klas mundurowych do pracy w służbach mundurowych lub do studiowania na uczelniach „resortowych”
– przygotowanie do studiowania na dowolnie wybranym kierunku.

Share This