Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Kolejne klasy “Hubala” uczestniczą w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia – teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez kwalifikowanych ratowników – odbywają się w auli szkoły. Obejmują m. in. następujące zagadnienia: zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy, ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, bez oddechu, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zasady postępowania wobec poszkodowanych przy różnych urazach. Uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu. Szkolenie zorganizowała Kujawska Sekcja Ratownicza.

Share This