Pracownia przedmiotów ekonomicznych

       W tej sali realizowane są takie przedmioty, jak: pracownia rachunkowości, pracownia ekonomiczna, technika biurowa, podstawy przedsiębiorczości oraz działalność gospodarcza w różnych zawodach. Najwięcej czasu spędzają tu uczniowie technikum ekonomicznego. Korzystają z nowoczesnego oprogramowania, które służy ewidencji działalności gospodarczej  i księgowości.

       Pracownia dysponuje urządzeniami niezbędnymi do pracy w banku i w biurze, m.in. testerem banknotów, bindownicą i laminatorem. Młodzież zdobywa tu umiejętność sporządzania dokumentacji  związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa.