Pracownia hotelarska

W pracowni hotelarskiej zdobywają umiejętności uczniowie technikum hotelarstwa. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym kompleksie, w którym znajduje się duża sala multimedialna do zajęć teoretycznych ze stanowiskiem recepcjonisty. Zostało ono wyposażone m. in. w  komputery z oprogramowaniem stosowanym w hotelarstwie, drukarkę fiskalną, telefon/fax oraz programator kart magnetycznych do zamków z oprogramowaniem BisHotel. Pomieszczenie jest całkowicie klimatyzowane.
Integralną częścią pracowni jest jednostka mieszkalna – pomieszczenie do zajęć praktycznych, obsługiwane z pomocą wózka serwisowego i wózka kelnerskiego. Do zajęć praktycznych służą także: węzeł higieniczno-sanitarny i magazyn podręczny ze stosownym wyposażeniem. W pracowni znajdują się również urządzenia do obsługi gości hotelowych w zakresie wyżywienia i gastronomii. Uczniowie uczą się tu obsługi: ciśnieniowego ekspresu do kawy, kruszarki do lodu, blendera oraz wyciskarki do soków.
Wszyscy uczniowie przystępujący do czynności związanych z nauką zawodu zostają przeszkoleni  w zakresie bhp oraz obsługi maszyn i urządzeń.