Pracownia krawiecko-dekoratorska

       Odbywają się tu zajęcia klas szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, które rozwijają kreatywność i zdolności manualne uczniów, a jednocześnie są dla nich formą terapii. W pracowni powstają ozdoby, dekoracje, przedmioty użytkowe m. in. z papieru, tkanin, papierowej wikliny, filcu, drewna, mas plastycznych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli tworzą mozaiki, wyklejanki i wycinanki, uczą się szycia i zdobienia przedmiotów techniką decoupage`u. Wspólnie wykonane prace prezentowane są na kiermaszach świątecznych.