Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Pracownia logistyczna

     W pracowni logistycznej wiedzę i umiejętności zdobywają uczniowie na kierunku technik logistyk i magazynier-logistyk. W ramach tej specjalistycznej przestrzeni realizowane są treści programowe w ramach kwalifikacji SPL.01 – obsługa magazynów oraz SPL.04 – organizacja transportu. Wyposażenie oraz układ pomieszczenia pozwalają na pracę w zespołach, co stanowi odpowiednie przygotowanie uczniów do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W tym miejscu prowadzone są zajęcia m.in. z następujących przedmiotów: podstawy logistyki, obsługa klientów i kontrahentów, zabezpieczanie majątku, przechowywanie zapasów, przyjmowanie i wydawanie zapasów, organizowanie pracy magazynu, planowanie, organizowanie i dokumentowanie realizacji procesów transportowych.

     Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt multimedialny, zestawy plansz edukacyjnych, podręcznik i publikacje branżowe w celu kształcenia teoretycznego. Aby nabywać umiejętności o charakterze praktycznym, pracownia dysponuje m.in. regałami magazynowymi półkowymi do składowania zapasów, zestawami zbiorczymi różnych opakowań produktów i asortymentów,  kartonami klapowymi różnej wielkości, różnowymiarowymi skrzynkami z tworzywa sztucznego, paletami drewnianymi EUR oraz ISO do formowanie paletowych jednostek ładunkowych, a także niezbędnymi środkami ochrony indywidualnej, jak kaski i gogle ochronne, które wymagane są w pracy w obszarach magazynowych.