Praktyczna nauka zawodu

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Andrzej Harbart

Kontakt:

codziennie od 8.00 do 15.00