Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Witamy w zakładce dotyczącej przyjęcia do naszej szkoły!

   Wszystkie możliwości nauki w „Hubalu” opisane są na naszej stronie internetowej w zakładce KIERUNKI KSZTAŁCENIA .

TERMINY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

od 13.05.2024 (poniedziałek) do 14.06.2024 (piątek) do godz. 15.00
➢ Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej – elektronicznie https://nabor.pcss.pl/aleksandrowkujawski
od 25.06.2024 (wtorek) do 09.07.2024 (wtorek) do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
16.07.2024 (wtorek), godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 19.07.2024 (piątek) do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały ona złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
22.07.2024 (poniedziałek), godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po weryfikacji dokumentacji.

Nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej na stronie: https://nabor.pcss.pl/aleksandrowkujawski
W czasie rekrutacji w holu szkoły działa punkt rekrutacyjny. Dyżurujący w nim nauczyciele udzielają wszystkich  informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wyborze kierunku kształcenia,  pomagają również wypełnić i wydrukować podania o przyjęcie do „Hubala”.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące nauki w:

liceum i technikum

szkole branżowej I stopnia

Polecamy nowy kierunek w szkole branżowej I stopnia – magazynier- logistyk, szczegóły znajdziesz tutaj

   Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas i zapoznania się z zasobami naszej szkoły oraz możliwościami nauki w „Hubalu”!