Witamy w zakładce dotyczącej przyjęcia do naszej szkoły!

TERMINY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  • od 16.05.2022 (poniedziałek) do 21.06.2022 (wtorek) do godz. 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej elektronicznie na:
    https://nabor.pcss.pl/aleksandrowkujawski
  • od 24.06.2022 (piątek) do 12.07.2022 (wtorek) do godz. 15.00 –  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • 19.07.2022 (wtorek) godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • do 22.07.2022 (piątek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały ona złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 25.07.2022 (poniedziałek) godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po weryfikacji dokumentacji.
   Wszystkie możliwości nauki w „Hubalu” opisane są na naszej stronie internetowej w zakładce KIERUNKI KSZTAŁCENIA .
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące nauki w:

liceum i technikum

szkole branżowej I i II stopnia

Polecamy nowy kierunek w szkole branżowej I stopnia – magazynier-logistyk, szczegóły znajdziesz tutaj


W czasie rekrutacji w holu szkoły działa punkt rekrutacyjny. Dyżurujący w nim nauczyciele udzielają wszystkich  informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wyborze kierunku kształcenia,  pomagają również wypełnić i wydrukować podania o przyjęcie do „Hubala”.

   Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas i zapoznania się z zasobami naszej szkoły oraz możliwościami nauki w „Hubalu”!