Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W dniach 23-27.09. 2019 r. uczniowie klasy I i III liceum mundurowego uczestniczyli w obozie szkoleniowym. W programie zajęć były: musztra, szkolenie strzeleckie, zasady żołnierskiego zachowania, taktyka – marsz ubezpieczony, sposoby poruszania się w terenie, podstawowe zagadnienia SERE (survival) – bytowanie, zdobywanie pożywienia.

      Wszystkie zagadnienia realizowano w wersji podstawowej, przewidzianej dla uczniów klas pierwszych. Oprócz zajęć typowych uczniowie pełnili służbę dyżurną, wartę, tworzyli pododdział alarmowy i grupy porządkowe.

      Zajęcia odbywały się na pasie taktycznym, na placu musztry, były także działania terenowe w lesie.

     Organizatorami przedsięwzięcia byli Piotr Umerlik i Małgorzata Drążkiewicz. Oprócz nich opiekę nad młodzieżą sprawowali: Sławomira Komarczewska, Krzysztof Gotowicz, Marta Rynicka i Edyta Szparaga.

      Kolejne manewry o charakterze stacjonarnym planowane są na okres zimowy.

Share This