Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

      23.04.2024 r. uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy Zespołu Szkół nr 2 pod opieką P. Sylwii Garnys i Elżbiety Idziak-Szymańskiej po raz pierwszy brali udział w X Kujawsko -Pomorskim Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych w Brodnicy. W turnieju brało udział 15 drużyn, które podzielono na grupy uwzględniające możliwości psychofizyczne zawodników. Nasi zawodnicy wykazali ducha walki i zajęli zaszczytne miejsca: Sandra Melkowska i Sylwester Kwaśny 1. miejsca, Roksana Marciniak – 3. miejsce. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i upominki.

     Pragniemy podziękować pani Lidii Tokarskiej – Staroście Aleksandrowskiemu za życzliwość i umożliwienie wyjazdu naszym podopiecznym. Zawody dostarczyły uczniom wielu pozytywnych wrażeń i sportowych emocji.

Elżbieta Idziak-Szymańska