Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"
W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza szkolna Olimpiada Umiejętności Hotelarskich pod hasłem: „KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLUCZEM DO PROFESJONALNEJ OBSŁUGI GOŚCIA”
    Etap szkolny przygotowali nauczyciele przedmiotów zawodowych z technikum hotelarskiego. W Olimpiadzie wzięło udział 15 uczniów z klasy 4 technikum hotelarskiego (po szkole podstawowej). Pierwszy etap wyłoni dwóch najlepszych uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w Etapie Okręgowym, który odbędzie się 13 grudnia 2022r. w Toruniu. Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Partnerem Olimpiady jest Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarstwo-gastronomiczno-turystycznych.
   Głównymi celami Olimpiady są:
– rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie  umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa,
– motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
– wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia,
– poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu,
– zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,
– podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich,
– integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,
– dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.
Motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich:
HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ.
Mariusz Białkowski