Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

18 września 2023r. w Centrum Kongresowym „JORDANKI” w Toruniu, odbyła się II Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych pod hasłem  „Narzędzia doradcy zawodowego wobec zmian pokoleniowych i potrzeb rynku pracy”, w której udział wzięły panie Jolanta Lewandowska i Żaneta Borkowska. Konferencja była skierowana do dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych ze szkółpodstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja składała się z dwóch bloków: Relacje i Narzędzia.

W bloku pierwszym były dwa wystąpienia:
* Style myślenia FRIS, w kontekście wyborów edukacyjnych i zawodowych – dr hab. Piotr Mazur
* Pokolenie Alfa a współczesny rynek pracy – Katarzyna Dziubińska.
W bloku drugim były cztery wystąpienia:
*Mapa Karier – kompleksowe narzędzie wspierające realizację doradztwa zawodowego w szkole –
Małgorzata Kazubska
*Ścieżki kariery dla osób z niepełnosprawnościami – dr Monika Piechowicz-Kruk
*Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego – dobre praktyki znad morza – Anna Dukowska
*Kandydat i rynek pracy – oczekiwania vs rzeczywistość – Dominika Bielecka – Kokot.

       Udział w konferencji był cennym merytorycznym wsparciem działań prowadzonych w „Hubalu” w zakresie doradztwa zawodowego.