Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Nauczyciele „Hubala” uczestniczyli w wielomodułowym projekcie „Szkoła ucząca się”, realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W XVIII edycji programu Całościowy Rozwój Szkoły kadra „Hubala” poszerzyła swoje kwalifikacje o wiedzę i umiejętności w kierunku oceniania kształtującego. Jego celem jest wzbudzanie motywacji i aktywności uczniów w procesie uczenia się. W praktyce szkolnej stawia na: kryteria sukcesu, zadania edukacyjne dla uczniów, informację zwrotną, ocenę kształtującą i refleksję młodzieży nad materiałem nauczania.

    Szkolenie, które było podsumowaniem zajęć, prowadzonych przez pana Daniela Piotrowskiego, odbyło się 22.02.2022 r. Szkoła uzyskała certyfikat placówki, w której stosuje się ocenianie kształtujące.