Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny podjęła się realizacji projektu unijnego. Tym razem bierzemy udział  w projekcie ?Ekonomia społeczna dla szkół?, dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina jest przygotowanie uczniów do zaplanowania własnej kariery zawodowej w zakresie ekonomii społecznej.
Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność służy  integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej  a tym samym przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności.
W ramach projektu szkoła otrzymała pakiet edukacyjny zawierający gry dydaktyczne, ćwiczenia multimedialne, scenariusze do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi oraz poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej. Materiały będą testowane na lekcjach doradztwa zawodowego, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i zajęciach z wychowawcą. Nauczyciele otrzymali również scenariusze zajęć dodatkowych przeznaczonych dla uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość z trzecim sektorem, interesują się wolontariatem, planują założyć organizację pozarządową lub spółdzielnię uczniowską.
W ramach projektu zorganizowane zostaną także atrakcyjne wizyty studyjne dla uczniów w efektywnie działających przedsiębiorstwach społecznych.
Projekt realizowany jest przez Agatę Antkowską, Żanetę Borkowską, Kamilę Krieger i Małgorzatę Piotrowską.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz w filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=YIjVfZMiHfI&authuser=0