Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

 

Konkurs zorganizowano w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim  z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w lutym 2019 r. Jego celem było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych oraz kształtowanie  potrzeby poprawnego pisania u uczniów.

         Składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość ortografii oraz różnych zasad pisowni. Przeprowadzono go na lekcjach w klasach liceum, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia nr 2. Do drugiego etapu ? w formie dyktanda – zakwalifikowano uczniów, którzy uzyskali wynik testu 91% i wyższe. Przystąpiło do niego 7 uczniów.

         Jury konkursowe  przyznało tytuł Mistrzyni Ortografii w ?Hubalu? Natalii Komorowskiej z kl. IV TGHME, zaś tytuły Wicemistrzyń Ortografii w ?Hubalu? Patrycji Makowskiej z kl. I THHn i Kindze Romaniec z kl. II TGH. Wymienione uczennice otrzymały ponadto nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali finaliści konkursu uhonorowani zostali dyplomami. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Ewa Lichtensztejn przy współpracy z nauczycielami języka polskiego w ZS nr 2.