Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

25 kwietnia odbył się konkurs poświęcony patronowi naszej szkoły mjr H. Dobrzańskiemu „Hubalowi”. Celem konkursu było propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. W konkursie
wzięło udział 12 – dwuosobowych zespołów z klas licem i technikum. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
1. Jolanta Lewandowska – przewodnicząca
2. Sławomira Komarczewska – członek
3. Marcin Kołosowski – członek.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce – Zuzanna Lewandowska, Nadia Morawska – kl. III Hp T
II miejsce – Amelia Jurkowska, Jessica Grubińska – kl. III Hp T
III miejsce – Nikola Kamińska, Oskar Olejniczak – kl. III GEp T.
Wysoki poziom uzyskanych wyników skłonił jury do przyznania 4 wyróżnień , które otrzymali następujący uczniowie:
1. Izabela Rysio, Monika Nowicka – kl. I GH T
2. Weronika Wiśniewska, Weronika Czarnota – kl. III LO
3. Agata Wegner, Roksana Lewandowska – kl. III LO
4. Wiktoria Urbańska, Adrian Skibiński – kl. II Hn/Lp T
Zwycięzcy, oprócz dyplomów i drobnych upominków , otrzymali również ocenę celującą z historii.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!
Konkurs zorganizowała pani Sławomira Komarczewska.