Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W kursie operatora wózków jezdniowych uczestniczy 12 pełnoletnich uczniów naszej szkoły. Składa się z części teoretycznej, w ramach której młodzież uczy się o typach wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem, budowie tych wózków, czynnościach operatora i zasadach BHP. Wiadomości te uczniowie będą mogli wykorzystać podczas zajęć praktycznych. Kurs operatora wózków jezdniowych kończy się egzaminem państwowym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki otrzymanemu certyfikatowi uczestnicy zdobędą dodatkowe kompetencje zawodowe. Od 24.10 rozpoczął się też kurs prawa jazdy kat. B, w którym uczestniczy 28 osób.