Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W kwietniu 2019 r.  w ?Hubalu? odbyły się kursy: animatora hotelowego, rezydenta biur podróży oraz szkolenie dla przyszłych pracowników recepcji hotelowej – organizacja pracy w recepcji i pionie pobytowym.

        W ramach programów realizowanych  na zajęciach uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, zdobyli praktyczne umiejętności potrzebne do pracy animatora hotelowego, dowiedzieli się, jakie obowiązki ciążą na rezydencie i za co jest on odpowiedzialny podczas wyjazdów gości lub w hotelu. Podczas szkolenia dla recepcji hotelowej młodzież zapoznała się z organizacją pracy w recepcji, obsługą gości hotelowych oraz psychologicznymi aspektami pracy recepcjonisty.

        W szkoleniach uczestniczyło 21  uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

      13 kwietnia rozpoczął się kolejny kurs – tym razem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W ramach tego szkolenia uczniowie z klasy trzeciej uczący się w zawodzie stolarz, będą mogli uzyskać kolejne uprawnienia i poszerzyć swoją wiedzę.

        Po ukończeniu kursów i zdaniu egzaminów młodzież otrzyma CERTYFIKATY.