Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Od 14 do 17 czerwca trwał obóz liceum mundurowego. Jest to cykliczna forma zajęć, podczas której na zgrupowaniu uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z dziedzin realizowanych na zajęciach lekcyjnych. Najcenniejsze są  jednak relacje, które nawiązują lub rozbudowują podczas wspólnego bytowania, współpracy czy nawet rywalizacji. Uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale także hartują swoje osobowości, budują odpowiedzialność za siebie i innych, rozwijają kompetencje.