Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W dniach 16 ? 18 września odbył się obóz dla uczniów  liceum o profilu wojskowym . Uczniowie zdobywali na nim wiadomości i praktyczne umiejętności dotyczące prowadzenia działań w otwartej przestrzeni, jak i w strefie zamkniętej. Zajęcia poza terenem zurbanizowanym ukazywały indywidualne słabości i mocne strony uczniów. Działania miały szeroki zakres, od regulaminów po marsz ubezpieczony. Nie zabrakło też bardziej ekstremalnych elementów typu pokonywanie przeszkód wodnych. Były także zajęcia nocne. Nad bezpieczeństwem czuwała warta, pododdział alarmowy, a w celu zachowania ładu i porządku – służba dyżurna. Wszystkie wiadomości i umiejętności ukierunkowane były na jednostkę. Planowane są kolejne zajęcia, których celem będzie zintegrowanie w działaniu wszystkich uczniów z klasy, a w przyszłości współpraca  wszystkich klas liceum wojskowego.