Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W dniach 20-26 lutego br. pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości został zorganizowany Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach akcji udzielano bezpłatnych porad prawnych w prokuraturach, sądach i w komendach policji.  Zorganizowano także spotkania pracowników prokuratury z młodzieżą szkolną.

      W dniach 23 i 24 lutego w auli szkolnej odbyły się spotkania młodzieży z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim – panem Adamem Blecharczykiem. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej w sprawach dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem środków psychoaktywnych. Pan prokurator zwrócił również uwagę młodzieży na zwiększenie kar  dla osób prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem środków odurzających od 14 marca 2023r. Z przedstawionych przez prelegenta wykresów wynika, że niestety spożywanie przez młodzież alkoholu, narkotyków oraz środków psychotropowych niepokojąco rośnie. Prelekcja prokuratora spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Po prezentacji młodzież miała możliwość zadawania pytań.