Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Trwają kursy w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap”.

     Na kursie kelnerskim uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega zawód kelnera, poznali zasady nakrywania do stołu, przyjmowania zamówień, obsługi klienta, podawania potraw oraz serwowania napojów zimnych i gorących.

    Udział w zajęciach w ramach kursu przedstawiciela handlowego umożliwił uczniom poznanie technik planowania i metod skutecznej sprzedaży. Uczestnicy kursu dowiedzieli się, jakie są typy klientów, jak prowadzi się negocjacje sprzedażowe oraz w jaki sposób realizuje się wizyty handlowe.

    Dzięki udziałowi w kursach uczniowie rozwijają kompetencje zawodowe. Otrzymują certyfikaty, które potwierdzają nabyte przez nich umiejętności.