Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Szkolenie pod nazwą ” Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej” realizowane w ramach projektu pn. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się w sierpniu w Runowie Krajeńskim i uczestniczyło w nim ośmioro nauczycieli z naszej szkoły. Program szkolenia obejmował komunikację i organizację pracy w szkole, obsługę urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego, nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz administrację sieciową szkoły. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami, poznawali nowe narzędzia i metody pracy, uzupełniali posiadane kompetencje i kwalifikacje.