Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W ramach Tygodnia Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Młodzieży w Zespole Szkół nr 2 im. „Hubala” zorganizowano szereg  wydarzeń z udziałem uczniów i specjalistów, służących promocji  zdrowia psychicznego. Młodzież, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w warsztatach, konsultacjach ze specjalistami i konkursach.

    14.03.2023 r. odbyła się konferencja „Uczeń w kryzysie psychologicznym – rozpoznawanie trudności, wsparcie, interwencja.” Uczestniczyli w niej dyrektorzy szkół i placówek oraz instytucji wspierających oświatę, specjaliści i nauczyciele. Oto lista wykładów i prelegentów, którzy uczestniczyli w wydarzeniu :

  • ?Rola pracowników oświaty w promocji i ochronie zdrowia psychicznego młodzieży z perspektywy dyrektora szkoły” – mgr Michał Wilniewczyc – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
  • ?Neurobiologia przebudowy ? o możliwych konsekwencjach presji dla zdrowia psychicznego młodzieży? – dr Marek Kaczmarzyk – neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, ekspert EduAkcji, popularyzator nauki, autor książek, podręczników i programów szkolnych
  • ?Zachowania ryzykowne uczniów ? rozpoznanie , wczesna interwencja i przeciwdziałanie? – mgr Robert Rejniakpsychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy, wykładowca SWPS w Poznaniu i UKW w Bydgoszczy
  •  ?Uczeń na zakręcie życiowym ? wybrane problemy, z którymi zmagamy się w codzienności szkolnej? – mgr Joanna Sabała-Sobolewska ? psycholog szkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
  • ?Mediacja w szkole. Nowe perspektywy dla uczniów i nauczycieli” – mgr Janusz Kaźmierczak – mediator, filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna, przedstawiciel Fundacji Pracownia Dialogu i prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR), członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

   Celem konferencji było zwrócenie uwagi na istotne problemy młodzieży oraz promocja zachowań i działań wspierających zdrowie psychiczne młodych ludzi i ich rodziców. Służyła wymianie doświadczeń w dziedzinie wychowania i pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów.

     Konferencję zorganizowała pani Małgorzata Czerwińska – psycholog pod patronatem Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 przy współpracy nauczycieli „Hubala”.

    Tydzień Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Młodzieży to także konkursy. 16 marca odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej dla Młodzieży. W dwuetapowej rywalizacji uczniowie ze szkół powiatu aleksandrowskiego przedstawili prezentacje dotyczące tematyki konkursu, potem zaś odpowiadali na pytania konkursowe. Wyniki były następujące:
I miejsce ? Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
II miejsce ? Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
III miejsce ? BZDZ Szkoła Techniczna w Aleksandrowie Kujawskim
Wyróżnienia otrzymali uczniowie: Zespołu Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim i Liceum Ogólnokształcącego z Ciechocinka.

   Prace konkursowe na plakat dotyczący zdrowia psychicznego pod hasłem „Jak dbam o zdrowie psychiczne” zaprezentowano na wystawie. 17 marca ogłoszono wyniki . Wyróżnieniami i dyplomami uhonorowano prace zbiorowe i indywidualne uczniów klas pgd, IV TH,  IV THLM, II TGH,  I THn/Mt, II K/ST, I K/MPS i IV TGE.

     Laureaci obu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

     Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 serdecznie dziękuje wszystkim firmom i instytucjom za współpracę i pomoc w realizacji Tygodnia Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Młodzieży. Wsparcia udzielili nam: Starostwo Powiatowe, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Aleksandrowa Kujawskiego, p. Grzegorz Dzioba, p. Tomasz Żurawski – Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA, p. Adam Brzuszkiewicz – Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, Kujawski Bank Spółdzielczy, p. Roman Bajdalski – Firma KARO, Firma AGMAR, Firma M@K, Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kuj., p. Janusz Stawski – Sklep komputerowy SPEKTRUM, p. Joanna Niemczewska – Siłownia Iron Gym, CALIFORNIA-Siłownia&Fitness Club, p. Jarosław i Małgorzata Witczak-PIZZERIA CAMBI, p. Radosław Latopolski – PIZZERIA NEAPOL, p. Zdzisław Centkowski – Piekarnia DAN oraz p. Cezary Śmieszny.