Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Jednym z filarów rozwoju sektora ekonomii społecznej jest edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie . Dostarczenie wiedzy na temat zasad postępowania i procedur demokratycznego zarządzania przedsiębiorstwem jest kluczowe dla dalszego rozwoju młodzieży. Podstawy kapitału społecznego, który może stać się impulsem nie tylko do aktywności w sektorze ekonomii społecznej, ale także szeroko rozumianej przedsiębiorczości powinny tworzyć się na etapie edukacji szkolnej w szczególności na etapie szkoły średniej.

     Mając to na uwadze w roku szkolnym 2021/22 młodzież „Hubala” brała udział w projekcie ?Ekonomia społeczna dla szkół? finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Projekt miał na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej i jego pilotażowe wdrożenie w szkołach ogólnokształcących i zawodowych (branżowych). Zwieńczeniem projektu była wizyta studyjna młodzieży w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej w Toruniu.
Projekt realizowały: Agata Antkowska, Żaneta Borkowska, Kamila Krieger i Małgorzata Piotrowska.