Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

      Pierwsza drużyna rozpoczęła już zajęcia! Dla niektórych będzie to podróż życia, pierwsze spotkanie z nauką języka, pierwsze podróże samolotem, pierwsze spotkania z inną kulturą. Jesteśmy z Was dumni! Przyjemnej nauki!

       Panie Jolanta Lewandowska i Joanna Chrzanowska oraz pan Piotr Umerlik są na Malcie –  w Sliema uczestniczą  w intensywnym kursie języka angielskiego. Biorą udział w projekcie, którego celem jest podnoszenie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej i zarządzającej oraz kadry uczącej w szkole specjalnej, a także udoskonalenie warsztatu pracy. Równie ważne jest zyskanie nowych partnerów z zagranicy w celu realizacji dalszych projektów. Czas na europejski wymiar naszej placówki!

      Pobyt nauczycieli na Malcie trwa od 27.05 do 7.06.2024r. Są w grupie z osobami z Japonii, Chin, Kolumbii i Brazylii. Kurs odbywa się w szkole IELS. W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu podziwiają uroki wyspy.

Koordynatorzy projektu: Anna Dysarz, Kinga Stępień.

      Zadanie realizowane jest w ramach projektu ” Wspólna Europa = Równe Szanse” (numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114300) realizowanego w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+
       Dofinansowanie w wysokości 281 872,46 PL w tym 82,52% – budżet środków europejskich oraz 17,48% – środki budżetu krajowego.

#FRSE