Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

       W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską kolejna grupa wyruszyła na kurs języka angielskiego. W Dublinie w Irlandii intensywną naukę rozpoczęły panie Elżbieta Idziak-Szymańska, Sylwia Garnys i Ewa Lichtensztejn. Uczestniczą w projekcie, którego celem jest podnoszenie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej i zarządzającej oraz kadry uczącej w szkole specjalnej, także podniesienie jej kwalifikacji i udoskonalenie warsztatu pracy. A co najważniejsze – zyskanie nowych partnerów z zagranicy w celu realizacji dalszych projektów.

      W czasie wolnym uczestniczki kursu poznają wielokulturowy Dublin – jedno z ciekawszych miast Europy.

      Zadanie realizowane jest w ramach projektu ” Wspólna Europa = Równe Szanse” (numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114300) realizowanego w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+
       Dofinansowanie w wysokości 281 872,46 PL w tym 82,52% – budżet środków europejskich oraz 17,48% – środki budżetu krajowego.
Koordynatorkami projektu są panie Anna Dysarz i Kinga Stępień.