Piknik klas pgd

Piknik klas pgd

10 czerwca 2022 r.  w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w „Hubalu”  zorganizowano PIKNIK integracyjny dla uczniów i osób korzystających z instytucji zajmujących się nauką, wychowaniem i terapią zajęciową osób niepełnosprawnych. Dla gości przygotowano wiele...