Stowarzyszenie Przyjaciół ZS nr 2

Historia i cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2
im. mjra H. Dobrzańskiego “Hubala”
ul. Sikorskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 20 50

Numer konta Stowarzyszenia:    Santander Bank Polska S.A.    57 1500 1780 1217 8004 7442 0000

Stowarzyszenie powstało 28 czerwca 2007 z inicjatywy piętnastu pracowników aleksandrowskiego “Hubala”
jako organizacja non profit, której celem głównym jest wspieranie szkoły w jej działalności dydaktycznej i
pozadydaktycznej. Pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia był wyjazd delegacji na I Ogólnopolski Zjazd Szkół i
Drużyn Harcerskich im. “Hubala” do Radomia w 70 rocznicę śmierci patrona oraz, ostatecznie nieudana,
organizacja II Ogólnopolskiego Zjazdu rok później w Aleksandrowie Kujawskim. Zarząd Stowarzyszenia w
tym samym 2011 roku, ustanowił swego pierwszego honorowego członka w osobie Tadeusza Krepsa,
wieloletniego przyjaciela szkoły, wspierającego ją w kontaktach z hubalczykami, a także z innymi szkołami
imienia “Hubala”.
Dalsza działalność Stowarzyszenia była bardziej owocna. Stowarzyszenie zapisało na swoim koncie: wyjazd
najlepszych gastronomów “Hubala” na praktyki do Niemiec oraz cykliczną już organizację festynu
sportowego oraz konkursu na plakat profilaktyczny na szczeblu powiatu pod hasłem Nastolatów wyczyny bez
narko-holo-tyny. Pierwsze, za unijne pieniądze, było możliwe dzięki zaangażowaniu Romana
Paczkowskiego, który jest członkiem Stowarzyszenia niemal od jego zarania, drugie głównie dzięki
inicjatywie i ogromnemu entuzjazmowi Tomasza Rycherta, obecnego prezesa zarządu. Także jego praca oraz
kolejnego wieloletniego członka Stowarzyszenia – Mariusza Białkowskiego – legła u podstaw organizacji
wojewódzkiego “Przeglądu Muzycznego” pod patronatem samego marszałka sejmowego – pana Jerzego
Wenderlicha.

Działalność Stowarzyszenia

2020/2021

Udział w Projekcie POWER –  “Hotele słonecznej Hiszpanii miejscem praktyk i doświadczeń polskich uczniów” – przygotowania do wyjazdu uczniów na praktyki do Hiszpanii

XII 2020

Organizacja XV Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

06 IX – 03.10.2020

 “Europejska praktyka kluczem do sukcesu” – praktyki młodzieży w Niemczech

5 XII 2019

Organizacja XIV Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

23 X 2019

Udział w przygotowaniu kiermaszu jesiennego, z którego dochód przeznaczono na potrzeby niepełnosprawnych uczniów “Hubala”

27 IX 2019
Organizacja XIV Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez narko-holo-tyny

5 XII 2018

Organizacja XIII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

29 XI 2018

Zorganizowanie spotkania młodzieży “Hubala” z panem Waldemarem Dąbrowskim, byłym hokeistą, twórcą domów readaptacyjnych dla ludzi wykluczonych społecznie.

28 IX 2018
Organizacja XIII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

2-28 IX 2018

Realizacja kolejnej edycji programu Erasmus +   – zagraniczne praktyki młodzieży w Niemczech

28 XI 2017
Organizacja XII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

29 IX 2017
Organizacja XII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

V 2017
Pomoc materialna dla niepełnosprawnych uczniów

V 2017
Druk plakatu promującego ZS nr 2 w “Gazecie Aleksandrowskiej”

IV 2017
Druk materiałów promocyjnych na Dzień Otwarty ZS nr 2

22 IV 2017
Organizacja V Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże

30 XI 2016
Organizacja XI Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

30 IX 2016
Organizacja XI Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

4 IX 2016
Realizacja programu unijnego praktyk zagranicznych dla młodzieży w Anglii (Portsmouth) Erasmus +

14 VI 2016
Przygotowanie i realizacja II Wojewódzkiego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

22 IV 2016
Udział w organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia szkoły, m. in. druk okolicznościowych publikacji

30 XI 2015
Organizacja X Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

25 IX 2015
Organizacja X Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

4 IX 2015
Realizacja programu unijnego praktyk zagranicznych dla młodzieży w Niemczech (Lipsk) Erasmus +

19 VI 2015
Przygotowanie i realizacja I Wojewódzkiego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

16 IV 2015
Organizacja IV Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

20 V 2015
Udział w organizacji Dnia Otwartego w ZS nr 2

26 XI 2014
Organizacja IX Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

26 IX 2014
Organizacja IX Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

05-06 IX 2014
Współorganizacja XIII Ogólnopolskich Spotkań Poetów Biała Lokomotywa

5 VI 2014
Organizacja I Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

27 III 2014
Organizacja III Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

11 XII 2013
Organizacja VIII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

27 IX 2013
Organizacja VIII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

19 IV 2013
Organizacja II Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

11 XII 2012
Organizacja VII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

28 IX 2012
Organizacja VII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

02 IX 2012
Organizacja praktyk w Lipsku (Niemcy) dla uczniów “Hubala” w ramach unijnego programu Leonardo da
Vinci

19 IV 2012
Organizacja I Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

12 IX 2011
Organizacja VI Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

23 IX 2011
Organizacja VI Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

03 XII 2010
Organizacja Hubalowej Wigilii – uroczystości ku czci patrona szkoły

30 IV 2010
Uczestnictwo wspólnie z innymi organizacjami im. “Hubala” w I Ogólnopolskim Zjeździe Szkół i Drużyn
Harcerskich w Anielinie

Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Tomasz Rychert (prezes)
Katarzyna Szczepanowska (wiceprezes))
Piotr Umerlik (skarbnik)
Teresa Izydorczyk (sekretarz)
Andrzej Tokarski (członek).

Statut Stowarzyszenia