Stowarzyszenie Przyjaciół ZS nr 2

Historia i cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2
im. mjra H. Dobrzańskiego “Hubala”
ul. Sikorskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 20 50

Numer konta Stowarzyszenia:    Santander Bank Polska S.A.    57 1500 1780 1217 8004 7442 0000

Stowarzyszenie powstało 28 czerwca 2007 z inicjatywy piętnastu pracowników aleksandrowskiego “Hubala”
jako organizacja non profit, której celem głównym jest wspieranie szkoły w jej działalności dydaktycznej i
pozadydaktycznej. Pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia był wyjazd delegacji na I Ogólnopolski Zjazd Szkół i
Drużyn Harcerskich im. “Hubala” do Radomia w 70 rocznicę śmierci patrona oraz, ostatecznie nieudana,
organizacja II Ogólnopolskiego Zjazdu rok później w Aleksandrowie Kujawskim. Zarząd Stowarzyszenia w
tym samym 2011 roku, ustanowił swego pierwszego honorowego członka w osobie Tadeusza Krepsa,
wieloletniego przyjaciela szkoły, wspierającego ją w kontaktach z hubalczykami, a także z innymi szkołami
imienia “Hubala”.
Dalsza działalność Stowarzyszenia była bardziej owocna. Stowarzyszenie zapisało na swoim koncie: wyjazd
najlepszych gastronomów “Hubala” na praktyki do Niemiec oraz cykliczną już organizację festynu
sportowego oraz konkursu na plakat profilaktyczny na szczeblu powiatu pod hasłem Nastolatów wyczyny bez
narko-holo-tyny. Pierwsze, za unijne pieniądze, było możliwe dzięki zaangażowaniu Romana
Paczkowskiego, który jest członkiem Stowarzyszenia niemal od jego zarania, drugie głównie dzięki
inicjatywie i ogromnemu entuzjazmowi Tomasza Rycherta, obecnego prezesa zarządu. Także jego praca oraz
kolejnego wieloletniego członka Stowarzyszenia – Mariusza Białkowskiego – legła u podstaw organizacji
wojewódzkiego “Przeglądu Muzycznego” pod patronatem samego marszałka sejmowego – pana Jerzego
Wenderlicha.

Działalność Stowarzyszenia

2020/2021

Udział w Projekcie “Hotele słonecznej Hiszpanii miejscem praktyk i doświadczeń polskich uczniów” – przygotowania do wyjazdu uczniów do Hiszpanii

XII 2020

Organizacja XV Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

06 IX – 03.10.2020

 “Europejska praktyka kluczem do sukcesu” – praktyki młodzieży w Niemczech

5 XII 2019

Organizacja XIV Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

23 X 2019

Udział w przygotowaniu kiermaszu jesiennego, z którego dochód przeznaczono na potrzeby niepełnosprawnych uczniów “Hubala”

27 IX 2019
Organizacja XIV Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez narko-holo-tyny

5 XII 2018

Organizacja XIII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

29 XI 2018

Zorganizowanie spotkania młodzieży “Hubala” z panem Waldemarem Dąbrowskim, byłym hokeistą, twórcą domów readaptacyjnych dla ludzi wykluczonych społecznie.

28 IX 2018
Organizacja XIII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

2-28 IX 2018

Realizacja kolejnej edycji programu Erasmus +   – zagraniczne praktyki młodzieży w Niemczech

28 XI 2017
Organizacja XII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

29 IX 2017
Organizacja XII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

V 2017
Pomoc materialna dla niepełnosprawnych uczniów

V 2017
Druk plakatu promującego ZS nr 2 w “Gazecie Aleksandrowskiej”

IV 2017
Druk materiałów promocyjnych na Dzień Otwarty ZS nr 2

22 IV 2017
Organizacja V Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże

30 XI 2016
Organizacja XI Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

30 IX 2016
Organizacja XI Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

4 IX 2016
Realizacja programu unijnego praktyk zagranicznych dla młodzieży w Anglii (Portsmouth) Erasmus +

14 VI 2016
Przygotowanie i realizacja II Wojewódzkiego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

22 IV 2016
Udział w organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia szkoły, m. in. druk okolicznościowych publikacji

30 XI 2015
Organizacja X Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

25 IX 2015
Organizacja X Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

4 IX 2015
Realizacja programu unijnego praktyk zagranicznych dla młodzieży w Niemczech (Lipsk) Erasmus +

19 VI 2015
Przygotowanie i realizacja I Wojewódzkiego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

16 IV 2015
Organizacja IV Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

20 V 2015
Udział w organizacji Dnia Otwartego w ZS nr 2

26 XI 2014
Organizacja IX Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

26 IX 2014
Organizacja IX Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

05-06 IX 2014
Współorganizacja XIII Ogólnopolskich Spotkań Poetów Biała Lokomotywa

5 VI 2014
Organizacja I Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

27 III 2014
Organizacja III Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

11 XII 2013
Organizacja VIII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

27 IX 2013
Organizacja VIII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

19 IV 2013
Organizacja II Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

11 XII 2012
Organizacja VII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

28 IX 2012
Organizacja VII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

02 IX 2012
Organizacja praktyk w Lipsku (Niemcy) dla uczniów “Hubala” w ramach unijnego programu Leonardo da
Vinci

19 IV 2012
Organizacja I Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

12 IX 2011
Organizacja VI Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

23 IX 2011
Organizacja VI Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

03 XII 2010
Organizacja Hubalowej Wigilii – uroczystości ku czci patrona szkoły

30 IV 2010
Uczestnictwo wspólnie z innymi organizacjami im. “Hubala” w I Ogólnopolskim Zjeździe Szkół i Drużyn
Harcerskich w Anielinie

Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Skład 2007-2010
Żaneta Borkowska (prezes)
Robert Szczepański (wiceprezes)
Katarzyna Szczepanowska (skarbnik)
Andrzej Tokarski (sekretarz)
Piotr Stefański (członek)
Skład 2010-2013
Robert Szczepański (prezes)
Tomasz Rychert (wiceprezes)
Aleksandra Szulecka (skarbnik)
Katarzyna Szczepanowska (sekretarz)
Kamila Krieger (członek)
Skład 2013-2016
Tomasz Rychert (prezes)
Piotr Umerlik (wiceprezes)
Katarzyna Szczepanowska (skarbnik)
Teresa Izydorczyk (sekretarz)
Andrzej Tokarski (członek)

Obecny skład zarządu
Tomasz Rychert (prezes)
Katarzyna Szczepanowska (skarbnik)
Piotr Umerlik (wiceprezes)
Teresa Izydorczyk (sekretarz)
Andrzej Tokarski (członek)

Statut Stowarzyszenia