Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Stowarzyszenie Przyjaciół ZS nr 2

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2
im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”

ul. Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. 54 282 20 50

Numer konta Stowarzyszenia:    14 9550 0003 2270 0092 8678 0001  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy.

Historia

       Stowarzyszenie powstało 28 czerwca 2007 z inicjatywy piętnastu pracowników aleksandrowskiego „Hubala” jako organizacja non profit, której celem głównym jest wspieranie szkoły w jej działalności dydaktycznej i pozadydaktycznej. Pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia był wyjazd delegacji na I Ogólnopolski Zjazd Szkół i Drużyn Harcerskich im. „Hubala” do Radomia w 70. rocznicę śmierci patrona. Zarząd Stowarzyszenia w 2011 roku, ustanowił swego pierwszego honorowego członka w osobie Tadeusza Krepsa, wieloletniego przyjaciela szkoły, wspierającego ją w kontaktach z hubalczykami, a także z innymi szkołami imienia „Hubala”.

      Dalsza działalność Stowarzyszenia była bardziej owocna. Stowarzyszenie zapisało na swoim koncie: wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne (Niemcy, Anglia, Hiszpania) oraz cykliczną organizację festynu sportowego i konkursu na plakat profilaktyczny na szczeblu powiatu pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny. Pierwsze, za unijne pieniądze, były możliwe dzięki zaangażowaniu Romana Paczkowskiego i Mariusza Białkowskiego, drugie głównie dzięki inicjatywie i ogromnemu entuzjazmowi Tomasza Rycherta, obecnego prezesa zarządu. Także jego praca oraz Mariusza Białkowskiego – legły u podstaw organizacji wojewódzkich  przeglądów „Muzyczne Pejzaże”.

Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Tomasz Rychert (prezes)
Elżbieta Idziak-Szymańska (wiceprezes))
Katarzyna Szczepanowska (skarbnik)
Magdalena Madajczyk (sekretarz)
Andrzej Tokarski (członek).

Komisja Rewizyjna:

Marta Jaroszewska, Małgorzata Piotrowska, Paulina Kotowicz.

Działalność Stowarzyszenia

1 XII 2023

Organizacja XVIII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny 

22 IX 2023

Organizacja XVII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

XI 2022

Organizacja XVII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków

Jubileusz 15-lecia ’ 2022

28 IX 2022

Organizacja koncertu Krzysztofa Stachury

23 IX 2022

Organizacja XVI Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

XI 2021

Organizacja XVI Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

24 IX 2021

Organizacja XV Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

2020/2021

Udział w Projekcie POWER –  „Hotele słonecznej Hiszpanii miejscem praktyk i doświadczeń polskich uczniów” – praktyki uczniów w Hiszpanii

XII 2020

Organizacja XV Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

6 IX – 3 X 2020

 „Europejska praktyka kluczem do sukcesu” – praktyki młodzieży w Niemczech

5 XII 2019

Organizacja XIV Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny

23 X 2019

Udział w przygotowaniu kiermaszu jesiennego, z którego dochód przeznaczono na potrzeby niepełnosprawnych uczniów „Hubala”

27 IX 2019
Organizacja XIV Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatków wyczyny bez narko-holo-tyny

5 XII 2018

Organizacja XIII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

29 XI 2018

Zorganizowanie spotkania młodzieży „Hubala” z panem Waldemarem Dąbrowskim, byłym hokeistą, twórcą domów readaptacyjnych dla ludzi wykluczonych społecznie.

28 IX 2018
Organizacja XIII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

2-28 IX 2018

Realizacja kolejnej edycji programu Erasmus +   – zagraniczne praktyki młodzieży w Niemczech

28 XI 2017
Organizacja XII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

29 IX 2017
Organizacja XII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

V 2017
Pomoc materialna dla niepełnosprawnych uczniów

V 2017
Druk plakatu promującego ZS nr 2 w „Gazecie Aleksandrowskiej”

IV 2017
Druk materiałów promocyjnych na Dzień Otwarty ZS nr 2

22 IV 2017
Organizacja V Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże

30 XI 2016
Organizacja XI Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

30 IX 2016
Organizacja XI Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

4 IX 2016
Realizacja programu unijnego praktyk zagranicznych dla młodzieży w Anglii (Portsmouth) Erasmus +

14 VI 2016
Przygotowanie i realizacja II Wojewódzkiego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

22 IV 2016
Udział w organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia szkoły, m. in. druk okolicznościowych publikacji

30 XI 2015
Organizacja X Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

25 IX 2015
Organizacja X Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

4 IX 2015
Realizacja programu unijnego praktyk zagranicznych dla młodzieży w Niemczech (Lipsk) Erasmus +

19 VI 2015
Przygotowanie i realizacja I Wojewódzkiego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

16 IV 2015
Organizacja IV Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

20 V 2015
Udział w organizacji Dnia Otwartego w ZS nr 2

26 XI 2014
Organizacja IX Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

26 IX 2014
Organizacja IX Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów wyczyny
bez narko-holo-tyny

05-06 IX 2014
Współorganizacja XIII Ogólnopolskich Spotkań Poetów Biała Lokomotywa

5 VI 2014
Organizacja I Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną Inspirowaną Twórczością Edwarda
Stachury

27 III 2014
Organizacja III Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

11 XII 2013
Organizacja VIII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

27 IX 2013
Organizacja VIII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

19 IV 2013
Organizacja II Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

11 XII 2012
Organizacja VII Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

28 IX 2012
Organizacja VII Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

02 IX 2012
Organizacja praktyk w Lipsku (Niemcy) dla uczniów „Hubala” w ramach unijnego programu Leonardo da
Vinci

19 IV 2012
Organizacja I Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego Muzyczne Pejzaże pod patronatem Wicemarszałka Sejmu
RP – Jerzego Wenderlicha

12 IX 2011
Organizacja VI Powiatowego Konkursu na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

23 IX 2011
Organizacja VI Powiatowego Międzyszkolnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego pod hasłem Nastolatów
wyczyny bez narko-holo-tyny

03 XII 2010
Organizacja Hubalowej Wigilii – uroczystości ku czci patrona szkoły

30 IV 2010
Uczestnictwo wspólnie z innymi organizacjami im. „Hubala” w I Ogólnopolskim Zjeździe Szkół i Drużyn
Harcerskich w Anielinie