Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W tym roku minęło 15 lat od założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. „Hubala”. Powstało 28 czerwca 2007 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora ZS nr 2 – pana Janusza  Chrzanowskiego i grupy pracowników szkoły przy współpracy pani Żanety Borkowskiej. Jest organizacją non profit, której celem głównym jest wspieranie szkoły w jej działalności dydaktycznej i pozadydaktycznej. W ciągu 15 lat istnienia  Stowarzyszenie zapisało na swoim koncie organizację zagranicznych praktyk dla uczniów oraz licznych imprez kulturalnych i sportowych. M.in. wyjazdy do Niemiec, Anglii, Hiszpanii oraz cykliczną, wieloletnią organizację powiatowych festynów sportowych i konkursów na plakat profilaktyczny pod hasłem Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny. Pierwsze, za unijne pieniądze, były możliwe dzięki zaangażowaniu panów Romana Paczkowskiego i Mariusza Białkowskiego, drugie głównie dzięki inicjatywie i ogromnemu entuzjazmowi Tomasza Rycherta, obecnego prezesa zarządu. Także jego praca oraz Mariusza Białkowskiego  legły u podstaw organizacji wojewódzkich  przeglądów „Muzyczne Pejzaże” w latach 2012-2017. Stowarzyszenie pozyskało na rzecz szkoły środki o łącznej wartości ponad miliona złotych.

      Obecnie Stowarzyszenie zamierza kontynuować dotychczasowe kierunki działania i nadal organizować imprezy cieszące się wieloletnią tradycją i uznaniem oraz wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne. Chce także wspierać uczniów poprzez dopłaty do wycieczek, zakupy wyposażenia pracowni czy udział w promocji szkoły. Zarząd jest jednocześnie otwarty na nowe inicjatywy i na organizację nowych przedsięwzięć.

      Jubileusz Stowarzyszenia uczczono podczas obchodów Dnia Nauczyciela 13 października 2022 r.

      Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia znajdziesz tutaj.