Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

25 stycznia uczniowie klas PGD w ramach cyklu bliskich kontaktów z twórczością artystyczną wzięli udział w spotkaniu z panią Wandą Wasicką. Pani Wanda jest nie tylko historykiem, ale przede wszystkim wielokrotnie nagradzaną artystką, twórcą tomików poezji, laureatką wielu konkursów. Ta barwna postać, niezwykle wrażliwa na piękno Kujaw, przybliżyła uczniom walory regionu, oraz regionalny strój ludowy. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania patriotycznych wierszy artystki. To interesujące spotkanie rozbudziło w uczniach nie tylko ciekawość otaczającego świata, piękna przyrody, ale również skłoniło do ciekawych refleksji. Spotkanie zorganizował pan Juan Perez.