Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym ?Każdy inny? wszyscy równi?. Projekt przeznaczony jest dla placówek, w których uczą się dzieci pełnosprawne oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
     Cele projektu to: uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i kształtowanie tolerancji wobec nich, likwidowanie uprzedzeń na temat osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie do współuczestniczenia w życiu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicząc w projekcie, będziemy realizować zadania związane z różnymi niepełnosprawnościami według harmonogramu, który można dostosowywać do potrzeb i możliwości własnej placówki.

     29 września przypadał Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Nasza szkoła zrealizowała pierwsze zadnie projektu ?Każdy inny ? wszyscy równi?. Uczniowie wspólnie wykonali piosenkę ?Rumiane jabłuszko? w języku migowym. W przedsięwzięciu uczestniczą wspólnie nauczyciele z uczniami klas szkoły przysposabiającej do pracy.