Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

W marcu 2023 r. uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w cyklu spotkań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu. Odbyło się 9 lekcji online o zróżnicowanej tematyce. Dzięki nim młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu, czyhających na nich zagrożeniach oraz umiejętności radzenia sobie z nimi. Zajęcia prowadzono metodami aktywizującymi, co sprawiło, że wszyscy uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w lekcjach. Organizatorką przedsięwzięcia była pani Elżbieta Idziak-Szymańska.