Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

24 listopada w szkole przysposabiającej do pracy odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Każdy inny – wszyscy równi”. Poświęcono je problemom ludzi niewidomych. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w działaniach, których celem było zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują ludzie niewidzący, jakie spotykają bariery i ograniczenia. Ważnym elementem zajęć było zapoznanie uczestników ze specyfiką alfabetu Braille’a, którym posługują się ludzie niewidomi. Zajęcia przygotowała pani Sylwia Garnys.