Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Październik na całym świecie został uznany miesiącem solidarności z osobami cierpiącymi na mózgowe porażenie dziecięce, a 6 października obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD). Działania  podejmowane w tym dniu mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat tej choroby oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienne problemy osób z MPD.

      Społeczność „Hubala” 6 października wyraziła solidarność z osobami dotkniętymi porażeniem mózgowym poprzez zielone stroje i symboliczne odciski dłoni na okolicznościowych plakatach. Z inicjatywy pani Sylwii Garnys w ten sposób zrealizowano drugie zadanie w projekcie „Każdy inny – wszyscy równi”, w którym uczestniczy szkoła przysposabiająca do pracy. Jego  celem jest integracja młodzieży bez względu na fizyczne ograniczenia i niepełnosprawności.