Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

01.04 2022 r. uczniowie „Hubala” z klas szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej nr 3 brali udział w Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Radziejowie. Drużyny, które brały udział w turnieju, podzielono na dwie grupy uwzględniające możliwości psychofizyczne zawodników. Mimo chłodnej aury nasi zawodnicy wykazali ducha walki i zajęli zaszczytne drugie miejsce w swojej grupie. Otrzymali pamiątkowe medale i upominki. Uczestnictwo w zawodach dostarczyło wielu pozytywnych wrażeń i sportowych emocji. Opiekunami młodzieży byli pani Elżbieta Idziak-Szymańska i pan dyrektor Michał Wilniewczyc.