Praktyki w Niemczech w roku szkolnym 2017/2018

Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy – to tytuł projektu, który został zatwierdzony do realizacji w ramach akcji Mobilność Edukacyjna Programu ERASMUS+ w roku szkolnym 2017/2018. Hubal już po raz czwarty otrzymał grant na wyjazd uczniów na...